Aankoopprocedure in Spanje

Aankoopprocedure in Spanje

U kan reeds zeer nuttige informatie over de aankoop vinden onder de vorige rubrieken

Daarenboven informeren wij U over belangrijke info aangaande het bezitten van een ( tweede) woning in Spanje.

Aankoopprocedure

  1. Bezichtiging van verschillende projecten ter plaatse
  2. Indien u overgaat tot optie/reservatie, wordt er een Voorlopige Overeenkomst ondertekend en een forfaitair bedrag gevraagd. Gewoonlijk bedraagt dit 3000€ – 6000€ afhankelijk van de woning. Dit bedrag wordt verrekend met de uiteindelijke aankoopprijs .
    Het pand wordt voor u gereserveerd.
  3. De door U aangestelde advocaat vraagt alle documenten ivm uw woning/ appartement op ter controle
    Indien alles in orde is kunt u overgaan tot het ondertekenen van de verkoopovereenkomst ( COMPROMIS/ COMPRA VENTA) en het betalen van een eerste voorschot met aftrek van de reservatie som.
  4. U wordt uitgenodigd in Spanje voor het aanmaken van uw NIE- nummer, openen Spaanse bankrekening
  5. Verlijden van de akte bij een Spaanse notaris en betaling van het restbedrag ( gewoonlijk met gewaarborgde bankcheque)

NOTA : voor de afhandeling van de koop ivm bouw van een nieuw huis en aankoop bouwperceel is de procedure lichtjes verschillend . Gelieve de info te vinden onder rubriek “Nieuwbouw volgens Uw eigen wensen

NIE

Zodra U in het bezit bent van een woning in Spanje bent U ook verplicht om een fiscaal nummer ( NIE) aan te vragen. Numero de Identificacion de Extranjeros. Dit zult U steeds nodig hebben voor Uw toekomstige belastingaangiften, aansluitingen bij nutsvoorzieningen, alle administratieve acties.

IBI

Net zoals in België jhet kadastraal inkomen op eigendom jaarlijks dient betaald te worden , moet elke eigenaar van een Spaanse eigendom (ook als hij in het buitenland resident is) aan de Spaanse fiscus jaarlijks de “IBI” betalen ( = Impuesto sobre Bienes Inmuebles) . Dit bedraagt ongeveer 0,3% tot 0,8% van de kadastrale waarde.
Dit bedrag mag U verrekenen met de belgische aangifte. Zie punt b.) “In België aan te geven”.

DUBBELBELASTINGVERDRAG

Om dubbel belasting te voorkomen zijn er eerlijke verdragen gesloten tussen België en Spanje in verband met de inkomstenbelasting welke U jaarlijks aan de fiscus moeten doorgeven en betalen. De procedure is verschillend afhankelijk of U de woning al dan niet verhuurd.

Indien U de woning niet verhuurd

a) in Spanje te betalen.

Indien U de woning niet verhuurd dan is er een forfaitair bedrag (Brutohuurwaarde) vastgesteld en wordt als volgt berekend: op 2 % van de kadasterwaarde is een bedrag van 24 % belasting verschuldigd. Deze belasting betaalt U in Spanje.
In België mag dit verrekend worden Zie punt b.) “In België aan te geven”.

b) in België aan te geven

Brutohuurwaarde:
Voorbeeld : Stel dat een appartement met 2 slaapkamers op de huurmarkt per maand aan 600 EUR kan verhuurd worden, geeft dit een jaarlijkse brutohuurwaarde van 7.200 EUR. Meestal heeft zo een woning een kadastrale waarde die nooit hoger zal liggen dan 120.000 EUR (Vaak zelfs veel lager). 2% van 120.000 EUR is slechts 2.400 EUR, dus veel minder dan de gangbare huur.
Van die brutohuurwaarde mag je alle belastingen die je op eigen naam in Spanje betaald hebt, en die betrekking hebben op de woning, aftrekken. Die is de IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) en de Belasting op niet-residenten (Impuesto de no residentes).

Indien U de woning WEL verhuurd

a) In Spanje te betalen

In dit geval betaalt U 24% belasting over de echte huurinkomsten. Over de periode dat de woning niet verhuurd is, betaalt U de brutohuurwaarde.

b) in België aan te geven

Verhuur je een  buitenlandse woning, dan moet je de huurinkomsten op jaarbasis aangeven. Als je een buitenlandse woning verhuurt, dan moet je de daadwerkelijk ontvangen huurinkomsten op jaarbasis aangeven, maar de in het buitenland betaalde belastingen mag je daarvan aftrekken. Dat bedrag geef je aan bij de code 1130/2130. De fiscus trekt van het resultaat een kostenforfait van 40 procent af. Het saldo wordt bij jouw overige inkomsten gevoegd en belast tegen je hoogste belastingtarief. Heb je geen daadwerkelijke inkomsten, dan geldt de brutohuurwaarde (= gemiddelde jaarlijkse brutohuur die je zou krijgen indien je het verblijf verhuurt). Een schatter of vastgoedkantoor kan je hiermee verder helpen.

Omzetbelasting: BTW/IVA

Als u grond van een projectontwikkelaar koopt, betaalt u 21% BTW/IVA. Koopt u van een particulier, betaalt U geen BTW, maar dan wel overdrachtsbelasting, dit is 8% à 10 % berekend op de aankoopprijs van de woning.

Koopt u eerst de grond van een particulier en bouwt U met een aannemer, dan betaalt u een verlaagd tarief van 10 % BTW/IVA ( nieuw decreet sinds 2017) over de nieuw te bouwen woning.

Let op : Facturen van derden zoals bouwopzichter, architect, advocaat en andere dienstverleners, worden met 21 % BTW/IVA verhoogd

Nog even dit

Voor een woning in Spanje dient U ook rekening te houden met onderhoudskosten zoals: water, elektriciteit, verzekeringen.
Eventueel ook de “comunidad” (is ongeveer wat wij SYNDIC kosten noemen) en dient voor het onderhoud van de wegen op de verkavelingen, tuinen, zwembad, security ( indien aanwezig), elektriciteit verbruik op de openbare delen van de verkaveling etc
Het bedrag varieert uiteraard volgens het “pakket” van de algemene kosten welke er op die bepaalde urbanisatie/ verkaveling gangbaar zijn. Laat U derhalve goed informeren.

Hulp Nodig?

Qasas Costa del Sol helpt u graag met deze praktische zaken die komen kijken bij de aankoop van een woning aan de Costa del Sol.