Een nieuwbouw kopen aan de Costa del Sol

Een nieuwbouw kopen aan de Costa del Sol

Wil je een nieuwbouw kopen of laten bouwen?
Dit zijn de stappen.

Aankoop Bouwperceel

Bij een intentie tot aankoop wordt een ‘reservatie’ van 3000 of 6000€ gevraagd. Doordat de verkoop zo snel gaat moet de eigenaar een zekerheid hebben dat er tot koop zal overgegaan worden.

Het verlenen van een lange optie termijn is niet mogelijk. Dit bedrag wordt uiteraard verrekend met de globale aankoopprijs .

In geval dat het bouwperceel eigendom is van een particulier, zal deze vooreerst aangekocht moeten worden. Een aanbetaling op deze aankoop wordt dus gevraagd. De restbetaling wordt bij de notaris en het verlijden van de akte betaald.( meestal met gewaarborgde bankcheque)

De kosten op deze transactie zijn 8% ( à 10 %) overdracht belasting + registratiekosten + notariskosten ( wat doorgaans 0,6% tot 1% bedraagt. )
Wanneer onroerend goed van eigenaar verandert, dient dat ingeschreven te worden in het kadaster. Die opname in het zogenaamde Registro de la Propiedad komt met een kost die 0,3% tot 0,7% van de aankoopsom bedraagt.

Al deze kosten die bij het “beschrijven” horen, kunnen gerekend worden op een totaal van 15 % van de aankoopprijs.

Tevens is het wenselijk een advocaat in te schakelen voor de goede afloop van de transacties en de controle op de documentatie van de eigendom , vermits notarissen in Spanje niet dezelfde overkoepelende inspecterende functie hebben als in België.
Deze kosten dienen ook apart ingecalculeerd worden.

Aankoop Nieuwbouw

Net zoals in België is er een BTW betaling op nieuwbouw. Dit bedraagt 21% over het totaalbedrag.

Voor nieuwbouw wordt normaliter betalingen in schijven voorzien, naargelang de vordering der werken.
Dit wordt gezamenlijk met klant afgesproken en vastgelegd in het koopcontract/Bouwdossier.

Met onze kennis en ervaring begeleiden wij U bij:

  • het formuleren van Uw wensen
  • de selectie van Uw locatie
  • het ontwikkelen van het voorontwerp
  • de besprekingen met de architect
  • de besprekingen met de advocaat
  • begeleiden naar officiële diensten

Bij de oplevering van de woning wordt een Postinterventie dossier opgemaakt en aan de klant overhandigd, met de namen van aannemers en de plannen. Er is ook een 10 jarige aansprakelijkheid voor de constructeur/aannemer ( waarborgtermijn)

Het staat de klant vrij om naderhand supplementen te bestellen, doch deze worden apart verrekend en gefactureerd en dienen ook bij afgifte factuur voldaan te worden.