Hotel kopen aan de Costa del Sol

Hotel kopen aan de Costa del Sol

¿Wat is de procedure bij het kopen van een BnB, Hotel of andere commerciële eigendom aan de Costa del Sol?

Bij een intentie tot aankoop wordt een ‘reservatie’ van 3000 of 6000€ gevraagd. Doordat de verkoop zo snel gaat moet de eigenaar een zekerheid hebben dat er tot koop zal overgegaan worden.
Dit bedrag wordt uiteraard verrekend met de globale aankoopprijs . Het verlenen van een lange optie termijn is niet mogelijk.

Bij het ondertekenen van de voorlopige aankoopakte / compromis met de eigenaar zal een aanbetaling van 10% à 30 % worden gevraagd. Dit kan met bankoverschrijving vóór de ondertekening.

De restbetaling wordt bij de notaris tijdens het verlijden van de akte en overhandiging sleutels voldaan, gewoonlijk per gewaarborgde bankcheque.

De kosten op deze transactie zijn 8% ( à 10 %) overdracht belasting + registratiekosten + notariskosten ( wat doorgaans 0,6% tot 1% bedraagt. )
Wanneer onroerend goed van eigenaar verandert, dient dat ingeschreven te worden in het kadaster. Die opname in het zogenaamde Registro de la Propiedad komt met een kost die 0,3% tot 0,7% van de aankoopsom bedraagt.

Het totaal kostenplaatje van deze transactie kan geraamd worden op een bedrag van 15 % van de aankoopprijs.

Het is wenselijk een advocaat in te schakelen voor de goede afloop van de transactie, vermits notarissen in Spanje niet dezelfde overkoepelende inspecterende functie hebben als in België.

Deze kosten dienen ook apart ingecalculeerd worden.

Belangrijk !
Indien U overweegt zelf de uitbating van een commercieel pand te verzorgen is het misschien het overwegen waard deze eigendom op een Spaanse vennootschap te kopen. Daarvoor dient deze ook opgericht te worden. Het is raadzaam elk aspect ( fiscaal, administratief, legaal) hiervan onder ogen te nemen. Het is dan ook best raad in te winnen bij professionelen : advocaten/accountant/ fiscalist.

Uiteraard kunnen wij U introduceren bij de besten uit de streek en U hierbij begeleiden.